Het Kostenplaatje

gepost in Praktische Info | 0

De kostprijs bij opname voor obesitasheelkunde hangt af van verschillende factoren, namelijk:

 1. Het soort operatie (gastric bypass, gastric sleeve of gastric banding);
 2. De kamerkeuze (eenpersoonskamer, tweepersoonskamer);
 3. Of de operatie uitgevoerd wordt via laparoscopie (= kijkoperatie) of via een gewone operatie;
 4. Of je al dan niet voldoet aan de voorwaarden voor terugbetaling door het ziekenfonds.
 5. Of je een hospitalisatieverzekering hebt.

In het Obesitascentrum  Stuivenberg bedraagt voor een gastric bypass de volle prijs tussen de 5.000 en de 6.000 euro in een meerpersoonskamer (dus zonder tussenkomst van het ziekenfonds of van een ziekenhuisverzekering – prijzen 2013)

oooOOOooo

Voorwaarden voor terugbetaling door het ziekenfonds

De terugbetaling van deze ingreep gebeurt slechts onder de volgende voorwaarden:

 1. op het ogenblik van de chirurgische indicatiestelling een BMI ≥ 40 hebben
  ofwel een BMI van ≥ 35, in combinatie met minstens één van volgende criteria:
  • met geneesmiddelen behandelde diabetes;
  • therapieresistente hypertentie gedefinieerd als een bloeddruk > 140/90 mm Hg, ondanks behandeling gedurende minstens 1 jaar met een gelijktijdige inname van 3 antihypertensiva;
  • slaapapneusyndroom geobjectiveerd door middel van polysomnografisch onderzoek uitgevoerd in een centrum;
  • heringreep na complicatie of onvoldoende resultaat van een vorige bariatrische ingreep.
 2. gedocumenteerd dieet hebben gevolgd in het afgelopen jaar zonder succes;
 3. een multidisciplinair gunstig advies geformuleerd door een chirurg, een endocrinoloog, een klinisch psycholoog of psychiater en diëtiste.

Voor de ingreep maakt de behandelende arts een standaardformulier ter notificatie over aan de adviserende arts voor de verzekeringsinstelling.

Per ziekenhuis wordt ook een register bijgehouden van alle bariatrische ingrepen.

 • K.B. 13.6.2010 (in werking 1.9.2010)
 • K.B. 3.8.2007 (in werking 1.10.2007) + K.B. 29.4.2008 (in werking 1.6.2008)

Als je recht hebt op terugbetaling van het ziekenfonds, moet je in Stuivenberg zelf nog de volgende bedragen ophoesten (prijzen 2015):

Prijzen Gewoon verzekerd

  Eenpersoonskamer (100%) Meerpersoonskamer
Opname € 0 € 0
Verblijfskost € 60 € 60
Geneesmiddelen € 50 € 50
Honoraria € 50 € 50
Medische hulpmiddelen € 1.130 € 1.130
Supplement kamer € 125 € 0
Supplement Honoraria* € 1.800 € 0
Totaal: € 3.215 € 1.290

 

Bijkomende informatie

Aantal ligdagen: 2 (vroeger (2013) 3 ligdagen voor ongeveer dezelfde prijs!)
Versie: 26/02/2015
Code: 241846

Voor een maagband wordt dat 2.550 euro voor een eenpersoonskamer en 1.325 euro voor een meerpersoonskamer. Voor een sleeve betaal je 2.840 euro of 1.115 euro.
Bron: Stuivenbergziekenhuis

Belangrijk: De prijzen die je hier terugvindt, zijn slechts indicaties. Bij patiënten in een éénpersoonskamer kan een arts tot 100% van het honorarium dat aan niet-verzekerden gefactureerd wordt als supplement aanrekenen. Het vermelde bedrag is de som van de supplement honoraria van alle betrokken artsen. (bv chirurg , anesthesist, cardioloog, radioloog, …).

oooOOOooo

Terugbetaling door middel van een hospitalisatieverzekering

Indien het ziekenfonds niets terugbetaalt, dan kun je via je hospitalisatieverzekering ook niets terugtrekken. In het tegenovergestelde geval krijg je wel iets terug – de grootte van het bedrag hangt af van het soort verzekering. Raadpleeg je polis of neem contact op met je verzekeringsmaatschappij.

Sommige verzekeringsmaatschappijen doen aardig moeilijk en stellen alles in het werk om maar niet te hoeven uitbetalen. Die van mij wantrouwde ik voor de operatie ten zeerste. Hou daar dus rekening mee en pak zeker geen eenpersoonskamer als de verzekeringsmaatschappij niet vooraf en schriftelijk bevestigt dat je aan alle voorwaarden voldoet om terugbetaald te worden. Die van mij maakte dat dus alvast onmogelijk, want die eiste o.m. een omstandig opnameverslag, waardoor een voorafgaande bevestiging dus gewoon onmogelijk wordt. Haaien zijn het!

Laat een Reactie Achter

twaalf − twee =